Skip to content

Uw doel

De vertaalslag maken.

  • Vanuit uw visie, leiderschap en sturing bedrijfsdoelstelling(en) vastleggen.
  • De bedrijfsdoelstellingen vertalen naar medewerkersdoelstellingen.
  • Kanri onderdelen selecteren en in de gewenste tijdslijn plaatsen.
  • Communicatie naar medewerkers verzorgen.

De Kanri methode

Voor een optimaal resultaat, bestaat de Kanri methode uit de volgende onderdelen:

Uw doel

Afstand tot het doel

Naar het doel toe

beeldmerk_4_transparant

Het doel bereiken

Back To Top